News and Events

CRISH – Lodz 2019

The first edition of CRISH in Poland will take place on the 30th September and 1st October 2019. This edition will be hosted at Information and Library Center of the Medical University of Lodz, 2 Muszynskiego Street, I floor, room PATIO.

This edition of CRISH will be organized in Polish. Coffee breaks and lunch on the two days will be covered by the organization. If you have any kind of food restriction, please inform organization ahead of the event.

Registration is free and open for healthcare professionals, researchers, patients and caregivers. Registration is mandatory and there is a limited number of places for this course. Selection will be made according to participants profiles to make equilibrated teams in terms of their constitution.

If you have any questions, please contact us: ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

Pierwsza edycja projektu CRISH w Polsce odbędzie się w dniach 30 września i 1 października 2019 r. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2, I piętro, sala PATIO.

Ta edycja CRISH będzie zorganizowana w języku polskim. Przerwy kawowe oraz lunche w ciągu dwóch dni zostaną pokryte przez organizatorów. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia dotyczące jedzenia, poinformuj o tym organizatorów.

Rejestracja jest bezpłatna i otwarta dla pracowników służby zdrowia, badaczy, pacjentów oraz opiekunów. Rejestracja jest obowiązkowa, gdyż liczba miejsc na ten kurs jest ograniczona. Wybór zostanie dokonany zgodnie z profilami uczestników, w celu stworzenia zrównoważonego składu zespołów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

Register here! // Zarejestruj się tutaj!

This website uses first- and third-party cookies to obtain information on your search habits and to improve the quality of our services and your browsing on our website. To consent to our use of cookies, click OK or continue browsing. More information, ACEPTAR

Aviso de cookies