News and Events

Łódź 2019 – Opening CRISH ends, leaving future achievements ready to take off

The first edition of the Lodz’s CRISH workshop is behind us! On 30.09 and 1.10.2019 workshop on Co-Creation of Innovative Health Solutions (EIT HEALTH) was held at the Medical University in Lodz.

 

During the two-day workshop, participants at the Information and Library Center of the Medical University of Lodz had the opportunity to use a wide range of methodologies of co-creation, studies of innovation in health care and design thinking. In the form of a workshop, students had the opportunity to test themselves in identifying key stakeholders for the health care innovation project, in planning operational activities and finally presenting their innovation projects in the form of pitching.

 

Thank you for the cooperation and commitment of all students and trainers!

 


 

Pierwsza edycja warsztatów CRISH za nami! W dniach 30.09 i 1.10.2019 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyły się warsztaty Współtworzenia Innowacyjnych Rozwiązań w Ochronie Zdrowia, realizowane jako część międzynarodowego projektu CRISH – Co-creating Innovative Solutions for Health (EIT HEALTH).

 

W Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą metodologii współtworzenia, studiami przypadków innowacji w ochronie zdrowia oraz elementami design thinking. W formie warsztatowej słuchacze mieli możliwość sprawdzić się w rozpoznawaniu kluczowych interesariuszy dla własnego projektu innowacji w ochronie zdrowia, w tworzeniu planu działania, a finalnie prezentowali opracowane przez siebie projekty innowacji w formie tzw pitchingu.

 

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie wszystkim słuchaczom i prowadzącym!

This website uses first- and third-party cookies to obtain information on your search habits and to improve the quality of our services and your browsing on our website. To consent to our use of cookies, click OK or continue browsing. More information, ACEPTAR

Aviso de cookies